/> Domov >> Výrobky >> Mastenec
 
 

V technickej praxi sa rozlišujú dva základné druhy mastencov:

  • biele mastence, ktoré, ako je už z označenia zrejmé, sa vyznačujú vysokou belosťou a sú predurčené na použitie najmä ako plnivo pri výrobe farieb, plastov, papiera, kozmetických prípravkov, pri výrobe izolantov a v obdobných aplikáciách
  • technické mastence, ktoré sa používajú ako plnivo do základných farieb, v gumárenskom priemysle, pri výrobe keramických žiaruvzdorných materiálov a pod.

Základné vlastnosti bielych a technických mastencov z výrobného programu spoločnosti uvádza nasledujúca tabuľka:

Prehľad technických parametrov mastencových výrobkov
VýrobokJemnosťBelosťVlhkosťNZFe2O3 CaOMgOSiO2pHOlejSH
mletia%%max.%max.%min.%max.%max.%% g/100gg/dm3
 
EK I 0,063 mm 90,0 0,5 6,0 90,0 0,5 0,5 30,0 60,0 7-8,5 45,0 550,0
EK II F 0,063 mm 82,0 0,5 10,0 83,0 1,6 0,8 29,5 54,3 7-8,5 45,0 550,0
EK III 0,063 mm 75,0 0,5 20,0 60,0 2,5 1,6 31,0 40,0 7-8,5 45,0 600,0
EK IV 0,063 mm 80,0 1,0 50,0 10,0 2,5 2,0 35,0   9-10   950,0
00/A 0,063 mm 78,0 0,5 20,0 60,0 2,0 1,3 28,5 51,0 7-8,5 45,0 550,0
I/A 0,071 mm 65,0 0,5 15,0 70,0 4,0 2,0 18,0 50,0 7-8,5 40,0 650,0
II/A 0,090 mm sivý 0,5 18,0 65,0 5,0 2,0 18,0 40,0 7-8,5 35,0 650,0
BTM-40 0,040 mm sivý 1,0 18,0 65,0 5,0 2,0 18,0 40,0 9-10,5 40,0 600,0
GMT EK I 0,020 mm 93,0 0,5 6,0 90,0 0,5 0,5 30,0 60,0 7-8,5 70,0 300,0
GMT EK II F 0,010 mm 82,0 0,5 10,0 83,0 1,6 0,8 29,5 54,3 7-8,5 83,0 300,0
GMT EK III 0,010 mm 75,0 0,5 20,0 60,0 2,5 1,6 31,0 40,0 7-8,5 70,0 300,0
GMT EK IV 0,020 mm 82,0 1,0 50,0 10,0 2,5 2,0 35,0   9-10   550,0
GMT II/A 0,010 mm sivý 0,5 18,0 65,0 5,0 2,0 18,0 40,0 7-8,5 50,0 450,0


Jednotlivé výrobky môžu byť dodávané podľa želania zákazníka:

  • voľne ložené v automobilových alebo železničných cisternách
  • balené v big-bagoch s hmotnosťou 500 až 1 000 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku)
  • balené vo viacvrstvových papierových vreciach o hmotnosti 20 až 40 kg (v závislosti na sypnej hmotnosti výrobku), na paletách, fixované zmršťovacou fóliou