Typická krivka rozloženia veľkosti častíc výrobkov EK I, EK II F, EK III, 00/A a EK IV.

Späť