Typická krivka rozloženia veľkosti častíc výrobkov GMT EK I, GMT EK II F, GMT EK III a GMT II/A.

Späť