Typická krivka rozloženia veľkosti častíc karbonátového plniva GMT EK IV.

Späť