/> Domov

Vážení návštevníci,

vitajte na stránkach Gemerskej nerudnej spoločnosti, a. s., výrobcu mastenca, magnezitu, bentonitu a iných nerastných materiálov.

podrobne