/> Domov >> Služby

 
 

Okrem palety výrobkov, o ktorej informujú predchádzajúce stránky, ponúka Gemerská nerudná spoločnosť, a. s., služby najmä v oblasti:

    • granulometrickej úpravy rôznych materiálov, spočívajúcej v drvení, mletí, triedení a možnosťou separácie materiálu do niekoľkých frakcií


    • strojnej výroby, úprav, opráv a repasií zariadení na ťažbu nerastov a úpravu zrnitých a sypkých materiálov (miešače, drviace, mlecie a triediace linky, dávkovacie zariadenia)

Príklady realizovaných objednávok na výrobu, prípadne repasiu strojných zariadení znázorňujú pripojené fotografie.Miešacie zariadenie na prípravu zmesí sypkých materiálov
 
Drviaca a triediaca linka na prípravu zrnitých materiálov s požadovanou granulometriou
  
Dávkovač sypkých materiálov